Καλλιέργεια ελιάς - RoviesOlives

Search
Go to content

Main menu

Καλλιέργεια ελιάς

Ελιά
Καλλιεργητικές φροντίδες

1) Κλάδεμα: Στα ώριμα δέντρα, το κλάδεμα χρειάζεται κυρίως για να ανανεώνει την επιφάνεια καρποφορίας του δέντρου, την επίτευξη υψηλών αποδόσεων, να διατηρεί την ανάπτυξη των βλαστών καρποφορίας, τη διατήρηση του σκελετού, να περιορίζει το μέγεθος των δένδρων, να διευκολύνει τη διείσδυση του φωτός και τη κυκλοφορία του αέρα μέσα στο δέντρο, να επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο των εχθρών και των ασθενειών, να αποτρέπει τη γήρανση του δέντρου και να αφαιρεί τα ξερά κλαδιά. Υπό ορισμένες συνθήκες, το κλάδεμα μπορεί να επιβάλλεται για να μετριάζονται οι επιπτώσεις από το στρες που προκαλούν περιβαντολλογικοί παράγοντες, για να σχηματιστούν νέα φυλλώματα μετά από βλάβη από παγετούς, πυρκαγιά  και παράσιτα ή για να ανανεωθούν παλιά ή εγκαταλελειμμένα δέντρα.

2) Λίπανση: Πραγματοποιούμε αναλύσεις εδάφους για να προσδιορίσουμε το είδος και την ποσότητα των οργανικών λιπασμάτων που είναι αναγκαία. Τα οργανικά λιπάσματα που χρησιμοποιούμε βασίζονται κυρίως σε κοπριά και φυτικά λιπάσματα (κόμποστ).

3) Ο έλεγχος εχθρών : Παραδοσιακά, οι μέθοδοι ελέγχου των εχθρών στις Ροβιές ήταν φιλικές προς το περιβάλλον. Ο κύριος εχθρός της επιτραπέζιας ελιάς είναι η μικρή μύγα δάκου  που ονομάζεται Bactrocera Olea (Dacus).


 Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι περίπου το 95% του ελαιώνα είναι
 βιολογικής καλλιέργειας, ο πληθυσμός του Δάκου παρακολουθείται και   
 καταγράφεται προσεκτικά σε εβδομαδιαία βάση με περίπου 60 παγίδες Mcfail
 κατανεμημένες ομοιόμορφα σε όλο τον ελαιώνα.   
 Για την καταπολέμηση χρησιμοποιούνται δολωματικές παγίδες , αυτές  
 τοποθετούνται πολύ πυκνά στα δέντρα και εάν ο πληθυσμός αυξάνεται
 επικίνδυνα στη συνέχεια γίνεται ψεκασμός κάλυψης με ένα εντομοαπωθητικό
 σε όλη τον καρπό στα δέντρα. Βλέπε :
 (Http://orgprints.org/10205/1/Perri_et_al_IOBC_Kaolin.pdf)4) Άρδευση: Όλος ο ελαιώνας αρδεύεται κυρίως από μικρο-εκτοξευτήρες (μπεκ), ένα για κάθε δέντρο. Το νερό προέρχεται από τον ποταμό Γερανιά και πολλές γεωτρήσεις.

5) Ο καθαρισμός του δέντρου : Η επίγεια βλάστηση καθαρίζεται με μηχανικά μέσα, όχι με ζιζανιοκτόνα.

6) Συλλογή: Η συλλογή η οποία γίνεται με το χέρι είναι το πιο σημαντικό έργο που επιτελείται και το πιο δαπανηρό. Αρχίζουμε τη συλλογή Πράσινων ελιών από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, των ξανθών ελιών από τα μέσα Οκτωβρίου και φυσικά των μαύρων ελιών από τις αρχές Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.Back to content | Back to main menu